Interesne dejavnosti

Na šoli bomo ponudili različne interesne dejavnosti pri katerih bodo lahko učenci razvijali svoje interese.
Enkrat tedensko bo odprta knjižnica (sreda, 7.30 – 8.15). Vodila jo bo ga. Natalija Mažič.