Jutranje varstvo

Jutranje varstvo je organizirano za učence 1. razreda in za ostale učence, ki zaradi prevozov pridejo v šolo pred osmo uro. Jutranje varstvo poteka od 7.00 do 8.10.